FANDOM


UST je zkratka anglického výrazu unresolved sexual tension (nerozřešené sexuální napětí) a označuje sexuální touhu, která se vyskytuje mezi dvěma postavami a která (zatím) nedošla svého naplnění. Postavy tak tuto nenaplňenou touhu vyjadřují jinými, zpravidla nesexuálními způsoby. Příklady takového chování zahrnují např.:

  • vzájemná agresivita (klasické "tahání za copánky", hádky, rvačky apod.),
  • popírání faktu, že nějaká touha vůbec existuje, jak sobě samému, tak ostatním
  • náhodné či zdánlivě přátelské dotyky apod.

Vizuální příklady UST jsou například dlouhé, toužebné pohledy, třesoucí se ruce apod.

UST se vyskytuje jak v het, tak v slash fan tvorbě.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki