FANDOM


Spřízněné duše (anglicky soulmates) je označení pro dvě blízké osoby předurčené ke společnému životu. Tento termín má dlouhou tradici, jeho původ lze hledat třeba v Aristofanově řeči v Platónově Symphosiu, v níž se praví, že lidí vznikli rozdělením čtyřrukých a čtyřnochých bytostí a podvědomě stále hledají svou druhou půli.

Ve fanouškovské tvorbě jde o označení oblíbeného motivu nebo AU. V některých fandomech má tento motiv základ v samotném kánonu. Například v seriálu Superman (Lois and Clark: The New Adventures of Superman) nebo seriálu Legends of Tomorrow se spřízněnost hlavních postav projevuje prostřednictvím série reinkarnací, během nichž postavy stále zůstavají v blízkém vztahu.

Motiv spřízněných duší je blízký jinému oblíbenému motivu, motivu soulbond (duševní vazby nebo duševního svazku).

Různé způsoby identifikace spřízněných duší Editovat

V mnoha fanfikčních příbězích existují způsoby, jak se spřízněné duše navzájem poznají. Mohou mít podobu viditelné značky na těle, někdy nazývané "soulmark". Například stejné nebo se doplňující mateřská znamenka nebo tetování. Někdy je to jméno spřízněné duše napsané na zápěstí nebo její první slova napsaná někde na těle.

V některých AU vidí osoby černobíle až do chvíle, kdy se setkají se svou spřízněnou duší nebo slyší oblíbenou píseň jejich spřízněné duše. Z filmu Stopky lásky pochází motiv počítadla, které odměřuje čas do setkání se spřízněnou duší.

Příklady Editovat

Zdroje Editovat