FANDOM


RPF je zkratka pro anglické Real People Fiction, jinak také Real Person Fic, což je název pro fanfiction , které pojednává o skutečných lidech, spíše než o jakýchkoliv postavách z filmu nebo jiného díla.

Poddruhem RPF je pak RPS (Real Person Slash) a Real Person Femslash, kteréžto názvy jsou používány častěji, než všeobecnější RPF.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki