FANDOM


Preslash doslovně znamená před-slashem (viz slash) a označuje příběhy, ve kterých mezi postavami ještě neexistuje žádný milostný či sexuální vztah, ze kterých ale takový vztah v budoucnu pravděpodobně vyplyne. Preslashové příběhy často mívají pokračování (viz sequel), ve kterém se milostný/sexuální vztah mezi postavami rozvine.

V preslash příbězích se často vyskytuje UST, pokud jde o dospělé postavy. Často se také setkáváme s příběhy, které se odehrávají v době, kdy jsou postavy příliš mladé na milostný vztah, ale již v jejich dětství vidíme náznaky, že mezi nimi v budoucnu k něčemu dojde.

Preslash je mnohdy subjektivní označení - někteří fanoušci mohou stejný příběh vnímat jako preslash, jiní pouze jako gen. Zrovna tak nejsou úplně jasné ani hranice mezi preslashem a slashem. Někteří autoři například jako preslash označují povídky, kde je milostný vztah maximálně nepřímo naznačen, jiní za preslash považují i příběhy, kde se sice milostný vztah již rozvinul, ale přímo v příběhu spolu postavy nemají pohlavní styk.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki