FANDOM


LARP je zkratka slov Live Action Role Playing. Jde o druh hry na hrdiny, které se narozdíl od stolní podoby její hráči fyzicky aktivně účastní. Hráči plní různé úkoly ve společně sdíleném fiktivním světě reprezenmtovaným světem skutečným. Obvyklé je užití kostýmů a dalších doplňků, pěnových mečů a podobně. [1]

Larpy se mohou odehrávat ve smyšleném fantastickém světě, ale některé se snaží co nejpřesněji rekontruovat některé historické událost. Jejich velikost se pohybuje od malých sokromých kací pro několik jednotlivců trvající prá hodina až po Vveřejné akce s tisícovkou hráčů trvající několik dní.

Historie Editovat

První larpy byly organizovány v pozdních sedmdesátých letech. a byly inspirovány fantasy či sci-fi literaturou nebo stolními hrami na hrdiny. První zaznamenanou larpovou skupinou je Dagorhir, která byla založena v roce 1977 v USA a zaměřuje se na fantasy bitvy. [2]

Po uvedení filmu Logan's Run do kin v roce 1976 se staly první larpy založené na tomto snímku součástí amerických conů. V roce 1981 začala působit International Fantasy Games Society. IFGS byla pojmenována podle fiktivní skupiny z knihy Dream Park z roku 1981, která popisovala futuristické larpy. V roce 1982 byla na Harvard University založena Society for Interactive Literature, první zaznamenaná skupina tvořící dramatické larpy v USA a předchůdce Live Action Roleplayers Association.

Česká republika Editovat

V České republice se první larpy začaly vyvíjet během devadesátých let dvacátého století. Začátkem 21. století se rozšířil fenomén městských larpů, což byly většinou dlouhodobější larpy využívající městského prostředí. V roce 2006 se konal první ročník festivalu Larpvíkend pořádaný občanským sdružením Court of Moravia. [3]

Zdroje: Editovat

  1. http://cs.urbandictionary.com/define.php?term=LARP
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Live_action_role-playing_game
  3. http://cs.wikipedia.org/wiki/Larp

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki