FANDOM


Správce je přispěvatel na Fanpolis, který má rozšířené možnosti editace encyklopedie a širší práva, než běžný registrovaný uživatel Fanpolis. Tento status musí být přidělen jiným Správcem a nelze jej získat automaticky.

Smysl Spravců

Hlavním důvodem, proč existují na elektronických encyklopediích, mezi které patří také Fanpolis, lidé v roli Správců, je zajištění jejich plynulého chodu. Za úkol mají dohlížet na ucelenost encyklopedie, řešení technických problému stejně jako sporů mezi uživateli a editaci těch částí encyklopedie, které nejsou a nemohou být všem běžným uživatelům dostupné. 

Přestože je Fanpolis otevřenou encyklopedií do které může přispívat každý, bez existence Správců by nemohla správně fungovat a nastal by zmatek. K tomu, aby mohli Správci správně vykonávat svou funkci je třeba, aby byl jejich názor a slovo respektováno a bráno jako platné, pokud o něčem rozhodnou.

Privilegia Správců

Každý Správce má určitá privilegie, zde je výčet těch, která se přímo týkají přispěvatelů na Fanpolis.

 • V otázkách chodu Fanpolis má vždy pravdu.
 • Má právo blokovat jakéhokoliv uživatele, pokud se tento dopouští úmyslného poškozování obsahu encyklopedie, napadání jiných uživatelů (ve foru, na chatu, formou obtěžování přes zprávy na profilu) či jinak úmyslně narušuje chod Fanpolis.
 • Má právo editovat ty články, které jsou pro běžného registrovaného přispěvatele needitovatelné.
 • Má právo kteroukoliv stránku na Fanpolis uzamkout pro neregistrované přispěvatele nebo pro veškeré přispěvatele, vyjma ostatních Správců.
 • Má právo řešit spory mezi uživateli týkající se Fanpolis a jejího obsahu (např.: relevantnost informací v článcích), pokud je o to požádán. V takovém případě musí být jeho rozhodnutí považováno za platné. Lze však požádat o názor celý Kolektiv Správců.

Povinnosti Správců

Správce má samozřejmě také řadu povinností, které musí svědomitě plnit.

 • Má za povinnost podle svých nejlepších schopností dohlížet na chod Fanpolis a napomáhat jejímu rozvoji a zpřehlednění.
 • Má povinnost zasáhnout v případě, že se střetne s úmyslným ničením obsahu encyklopedie, trollingem, napadáním jednoho přispěvatele druhým (ve foru nebo na chatu) a dalších nečekaných okolností, které by mohly narušit chod Fanpolis.
 • Má povinnost poradit a pomoci každému přispěvateli, který ho o pomoc požádá, a to podle svých nejlepších možností a schopností.
 • Má povinnost přiložit svůj podpis pod každý článek týkající se chodu Fanpolis (zařazeny v kategorii Admin), který vytvoří.

Na co Správce nemá právo

 • Pokud v běžném článku na Fanpolis změní/smaže/přidá jakoukoliv informací, nemá právo požadovat, aby tato informace zůstala zachována, pokud ji jiný přispěvatel chce změnit.
 • Nemá právo bezdůvodně blokovat přispěvatele. Pokud se něco takového stane, je třeba se obrátit na jiného Správce o pomoc.
 • Nemá právo bezohledně a bezdůvodně přesouvat, mazat a jinak v míře nadbytečné manipulovat s obsahem encyklopedie. Jestliže máte podezření, že se nějaký Správce tohoto dopouští, informujte o tom jiného Správce.

Co je Kolektiv Správců?

Aby bylo zajištěno, že se Fanpolis dostane té nejlepší péče a veškerým jejím přispěvatelům rady a pomoci v co nejkratším čase, zastává status Správce víc než jediný člověk. Tím je vytvořen tzv. Kolektiv správců, což je skupina lidí, kteří jsou spolu v neustálém kontaktu a v případě rozsáhlejších problémů, tyto komplikace řeší společně, za užití všech svých schopností, dovedností a možností. V případě nutnosti učinění zásadních rozhodnutí týkajících se chodu encyklopedie se Kolektiv Správců dohodne na jednotném řešení a/nebo uspořádá demokratické hlasování, kdy bude aplikován názor, který zastává většina.

Jak se stát Správcem?

Jak doufáme, bude se Fanpolis rychle rozrůstat, a proto bude do budoucna třeba více Správců, kteří by se o tuto encyklopedii postarali. Stát se jedním z nich je poměrně snadné; stačí kontaktovat některého ze stávajících Správců, požádat o udělení statusu Správce a samozřejmě uvést důvod, proč byste jím měli být zrovna vy. Můžete si být jisti, že taková žádost se dostane ke sluchu všech ostatních Správců a ti pak rozhodnou o udělení statusu Správce.

Seznam Správců

 1. 785021 - Samotný první účet na Fanpolis a alterego zakladatelky. Výskyt minimální.
 2. LanevraSilver - Zakladatelka a Správce.
 3. BelldandyE - Správce


LanevraSilver (diskuse) 23. 7. 2014, 23:07 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki