FANDOM


Age Difference v češtině doslovně Věkový rozdíl je označen používané v souvislosti s fanouškovským dílem, kde se vyskytuje pár v němž je jeden z páru výrazně mladší než druhý. Často tento věkový rozdíl vychází přímo z kánonu, ale také může být věk jednoho z aktérů svévolně změněn.

Samotná velikost věkového rozdílu, respektive jeho nutnost na něj upozorňovat, se může lišit v závislosti na kánonu předlohy, osobních pocitech autora nebo jeho kulturním zázemí, z toho důvodu může být za věk Age Difference označován rozdíl jedné generace (cca 25 let) nebo pouze pět roků.

Často se motiv věkového až generačního rozdílu vyskytuje ve fandomu Harry Potter.

V případě, že je jedna z postav výrazně dlouhověká nebo nesmrtelné, nebývá někdy věkový rozdíl brán v potaz.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki