FANDOM


!, tedy Vykřičník, se užívá k definování specifických vlastností postavy, které jsou v příslušném díle velmi zřetelné. Skládá se na prvním místě ze samotného specifického přívlastku, následovaného vykřičníkem a ukončeném jménem postavy. Například CAPSLOCK!Harry je označení pro Harryho, který ve Fenixově řádu neobvykle často křičí. Fem!Loki (nebo femme!Loki) je pak označení pro Lokiho, který je buď přímo ženou nebo se výrazně zženštile chová.

Vykřičník se také užívá ke specifikaci samotného díla. Například rape!fic je označení pro povídku ve které je popsáno znásilnění či tam má významnou roli.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki